Domov > Aktualno

Aktualno

Nagradna igra na FB in Instagram profilu Vid Medicinski Center

 Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri “VIDna lepota"

 
1. člen - Splošne določbe in organizator nagradne igre
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre " VIDna lepota" (v nadaljevanju: nagradna igra).
Organizator nagradne igre je VID d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica, davčna številka: 75587807 (v nadaljevanju: organizator). Organizator se zavezuje k pravilni izvedbi nagradne igre.
 
2. člen - Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 30. 04. 2020 do 06. 05. 2020.
 
3. člen - Pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne (osebe starejše od 18 let) fizične osebe s prebivališčem v Republiki Sloveniji. Za sodelovanje se lahko prijavijo vsi, ki v skladu z objavljenimi pogoji med 30. 04. 2020 do 07. 05. 2020 oddajo podatke preko Instagram ali Facebook profila organizatorja ter soglašajo s pogoji sodelovanja v nagradni igri. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila nagradne igre, vključno določbami o obdelavi osebnih podatkov iz 7. člena teh pravil in pogojev.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, partnerjih nagradne igre ali podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi naj bližnji sorodniki. Kot zaposlene se šteje tudi vse osebe, ki na drugi podlagi sodelujejo z organizatorjem ali z nagradno igro povezanimi družbami. Vse navedene osebe niso upravičene do nagrad, njihova prijava pa se šteje za neveljavno.
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
 
4. člen - Potek in način sodelovanja v nagradni igri
Sodelujoči se za sodelovanje v nagradni igri lahko prijavi preko spletne Instagram in Facebook profila organizatorja s tem, da:
1. Všečka profil Vid Medicinski Center
2. Pod objavo komentira, zakaj si želi posamezne nagrade
3. (1) Našo objavo deli na svojem profilu in nas označi (2) K sodelovanju povabi nekoga, ki bi ga zanimala vsebina nagradne igre
 
5. člen - Podelitev nagrad in žrebanje
1. nagrada 1x G&G prehransko dopolnilo Anti-aging pack 
2. nagrada1x G&G prehransko dopolnilo Lepotni kompleks lasje, koža in nohti
3. nagrada 1x G&G prehransko dopolnilo Vitamin C 1000 mg
 
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko Instagram in Facebook profila organizatorja. Poleg nagrade se objavita tudi ime in priimek nagrajenca. Nagrajenci s sodelovanjem soglašajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri in izrecno soglašajo, da se njihovo ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na omenjenih profilih.
 
6. člen - Nagrade
Nagrade bodo podeljene in objavljene na Instagram in Facebook profilu organizatorja in vključujejo:
1x G&G prehranski dodatki Anti-aging pack 
1x G&G prehranski dodatki Vitamin C 1000 mg
1x G&G prehranski dodatki Lepotni kompleks lasje, koža in nohti
 
Sodelovanje v nagradni igri poteka od 30. 04. 2020 do 06. 05. 2020. Izbor in objava nagrajencev v četrtek, 7. 5. 2020 

Komisija o poteku izbora nagrad vodi zapisnik, v katerega se vpiše datum in kraj izbora, prisotne osebe (člani komisije), rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek, elektronsko pošto in telefonsko številko ter vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja. Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre.

Nagrade niso zamenljive ali prenosljive na druge osebe in jih ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago. V kolikor nagrade zmagovalcu ne bo mogoče podeliti, nagrada ostane nepodeljena. Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Rezultati po koncu glasovanja so dokončni. Nanje ni možna pritožba.
 
V skladu z določbami Zdoh in ZDavP in kadar je to potrebno, je organizator za nagrajenca – davčnega zavezanca dolžan obračunati in plačati akontacijo dohodnine.
 
Nagrade se nagrajencem podelijo na sedežu podjetja Vid d.o.o., po predhodnem dogovoru in z upoštevanjem smernic trenutnego veljavne zakonodaje v zvezi z pandemijo Covid-19.
 
7. člen - Soglasje in varstvo osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov zbranih v tej nagradni igri je družba Vid d.o.o. (kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@vid.si).
 
Družba Vid d.o.o. bo osebne podatke sodelujočega na podlagi svojega zakonitega interesa do preklica ali roka, ki je določen z zakonom, obdelovala za namen izvedbe nagradne igre (izvedbo žrebanja, obvestilo nagrajencev ter sodelujočih), obveščanja posameznika o ugodnostih in novostih upravljavca ter za oblikovanje profilov, ki bo omogočilo koristnejše informacije za posameznika.
 
Posameznik lahko od upravljavca kadarkoli (vključno ob posredovanju podatkov) brezplačno zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave. Posameznik lahko kadarkoli brezplačno ugovarja obdelavi in ima pravico do prenosljivosti podatkov.
 
Vse navedene pravice se lahko omejijo, če tako določa zakon. Upravljavec lahko osebne podatke posameznika posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem: trgovci iz pooblaščene mreže, marketinške agencije, tiskar, pogodbeni izvajalci komunikacijskih rešitev.
 
Sodelujoči z oddajo svojih podatkov preko Instagram in Facebook profila in s prijavo v nagradno igro soglaša, da ga družba Vid d.o.o., Ulica Vinka Vodopivca 21, 5000 Nova Gorica, obvešča o novostih s področij, za katere na podlagi posredovanih podatkov ocenjuje, da se sodelujoči zanje zanima.
 
Sodelujoči lahko to soglasje kadarkoli prekliče in sicer tako, da pošlje e-pošto na naslov: info@vid.si.
Upravljavec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 
8. člen - Nepodelitev nagrad
Če nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov ni mogoče podeliti oz. dostaviti, se nagrada ne podeli.
 
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade izžrebancu, če:
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
- se ugotovi, da je sodelujoči v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
- če je v postopku prijave v nagradno igro vnesel napačne podatke,
- če ni uspešno izpolnil vseh korakov pri prijavi v nagradno igro (kot so opisani na spletni strani nagradne igre).
 
9. člen - Izključitev odgovornosti organizatorja
Organizator ni odgovoren za nepopolne ali nerazumljive prijave, napake pri pošiljanju izpolnjenih obrazcev in (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči. Vse takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
 
10. člen - Veljavnost pravil
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@vid.si.
 
Ta pravila začnejo veljati z dnem 30. 4. 2020.
 
V Novi Gorici, 30.4.2020

<< Nazaj